รูปภาพ
 

อัลบั้มภาพ การบรรยาย Professional Learning Community: PLC

Professional Learning Community: PLC สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/document/d/16sEtw8FCSiYTklEOyWy-dZLYpv8QyuzhOe5A18PKRAM/edit

17 /October /2017

อัลบั้มภาพ การบรรยาย Professional Learning Community: PLC

17 /October /2017