สำนักงานคุรุพัฒนาTeacher Professional Development Institute (TPDI)
คุรุสภา
     รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการของคุรุสภา ครูยุคใหม่สร้างเด็กไทย 4.0 9-10 ก.ย. 60 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายละเอียด
การประชุมวิชาการของคุรุสภา ครูยุคใหม่สร้างเด็กไทย 4.0 9-10 ก.ย. 60 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
 
ไฟล์ที่แนบ : news_20170910_e059013.jpg
 
 
วันที่ประกาศข่าว : 10 September 2017

ย้อนกลับ