สำนักงานคุรุพัฒนาTeacher Professional Development Institute (TPDI)
คุรุสภา
     รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว : งานสัมมนาวิชาการโดยคุรุสภาและสถาบันพัฒนาครู เรื่อง ทำไมต้อง PLC
 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายละเอียด
งานสัมมนาวิชาการโดยคุรุสภาและสถาบันพัฒนาครู เรื่อง ทำไมต้อง PLC 
PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาวิชาชีพครู และ เทคนิคนำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูกับสถาบันคุรุพัฒนา

 
ไฟล์ที่แนบ : news_20170916_2b2eb1d.jpg
 
 
วันที่ประกาศข่าว : 16 September 2017

ย้อนกลับ