สำนักงานคุรุพัฒนาTeacher Professional Development Institute (TPDI)
คุรุสภา
     รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว : การลงทะเบียนหน่วยพัฒนาครู สามารถอ่านรายละเอียดดังนี้
 
ประเภทข่าว : ข่าวอบรม
 
รายละเอียด
หน่วยพัฒนาครู โปรดศึกษาและเตรียมการเพื่อการลงทะเบียนหน่วยพัฒนาครู ขอความร่วมมือปฏิบัติตามรายละเอียดตามแผนภาพด้านล่างนี้ เพื่อความมีเป็นระเบียบเรียบร้อยและการตรวจสอบได้ของหน่วยพัฒนาครู การแสดงความจำนงเป็นหน่วยพัฒนาครู ขอให้มีหนังสือแสดงเจตน์จำนงที่จะเป็นหน่วยพัฒนาครู

โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/kurupatana
 
ไฟล์ที่แนบ : news_20170917_7ac232b.png
 
 
วันที่ประกาศข่าว : 17 September 2017

ย้อนกลับ